Van ratio naar gevoel.

L I C H A A M  &  G E E S T

Compleet-denken reikt verder dan de dualiteit en vertegenwoordigt de eenheid in jezelf in verbondenheid van lichaam en geest, het goddelijke. Voelen en bewustzijn zijn hier een essentieel onderdeel van. 

We hebben generaties lang geleerd vooral vanuit ons denken in de dualiteit te handelen, en ons gevoel – je innerlijke stem – daarmee te onderdrukken, manipuleren. De energie trekt uit je lichaam naar je hoofd alwaar overuren gemaakt worden. Je lichaam verstijft en wordt zwakker. Het eenheidsbewustzijn neemt af. Geconditioneerde energie in houding en gedrag krijgt de overhand. ‘Het zit in de genen’ of ‘Zo ben ik nou eenmaal’ wordt dan geroepen. 

Wanneer je voelt, kun je het denken puur als helikopterview inzetten, als een adelaar in eenheid. Verbonden met de bron. Bewust ervaren, inzicht krijgen in jezelf, pijn en geconditioneerde energie loslaten en vanuit zelfliefde handelen. Je eigen zielsverbinding herstellen, jouw eigenheid & pure energie en daarmee van betekenis zijn. 

Je zielsenergie stroomt dan vrij door jouw lichaam. Je ervaart jezelf in verbinding met je lichaam. ❤️

D E  A D E L A A R

De kracht van Adelaar is de kracht van de Grote Geest, de verbinding met het goddelijke. Het evenwichtig verbonden zijn met de Aarde en tevens tot zulke grote hoogten kunnen opstijgen laat veel zien over de verborgen betekenis van deze vogel als totemdier; hij leert ons een evenwicht te vinden: wel van de aarde zijn, maar er niet aan gebonden zijn. Hij is hiermee zowel een spiritueel als aards symbool.

De adelaar inspireert ons de uitgestrektheid van het totale levenspatroon te zien terwijl we toch gegrond blijven. Hij leert ons een stevige fundering te leggen voordat we proberen om hoog in de lucht te zweven.

Adelaar leert je om je angsten te overwinnen voor het onbekende en je vleugels durven uit te slaan.

www.dehoudingcoach.nl

#voelen #innerlijkweten #bewustwording #lichaam #geest #ziel #adelaarsblik #Persoonlijkeontwikkeling, #traumaheling, #heling #burnout en #reintegratie #trajecten. #Particulier en #zakelijk