O N R U S T I G  E N  O P G E B L A Z E N

Ze kwam onrustig en wat opgeblazen bij me. Haar stem schoot vertellend de hoogte in.
Ze zat vast in een diep oud ‘ik-sta-klaar-voor-de-ander-en-vergeet-mezelf’ mechanisme.

Net voor de sessie kreeg ze wederom een spiegel van buitenaf… Een mooie trigger. Dat wist ze ook. Maar juist net nu ze weer eens een sessie voor zichzelf gepland had.

Via mijn zuivere helende gave in verbinding met akasha voelde ik de diepe pijn en het verdriet dat in haar houding lag opgesloten. Ik vroeg haar of ze de pijn, die zo mooi aan de oppervlakte kwam, wilde loslaten.

Even kwamen alle ‘waarom-ik-dat-niet-wil-en-kan’ ideeën in weerstand naar buiten, totdat ze zelf – via de praktische handvatten die ik aanreikte –  inzag dat dit juist hét moment was.

Innerlijk begon de diepe heling op celniveau. Oud trauma liet los. Zachtjes kwam haar eigen liefdevolle energie naar boven. Nam ruimte in.

Ze ontspande en zakte in haar lichaam. Haar stem klankkleur wijzigde. Bewustwording: fysiek, mentaal, emotioneel en spiritueel. Er liep een zichtbaar veranderde en dankbare vrouw mijn studio uit.

Vanochtend deelde ze:

‘De sessie gisteren heeft ontzettend veel los gemaakt. Nog meer en dieper dan in het verleden. Bij thuiskomst dan ook vrij snel door gegaan naar bed … hele nacht geslapen. Soms even half wakker. Komt véél los. Opgeblazen gevoel is weg … terwijl ik redelijk opgeblazen bij jou kwam. Laat het allemaal nog doorwerken vandaag. Doe rustig aan. Is belangrijk om dit te laten bezinken en niet weer druk, druk in oude patronen te vervallen. Echt mooie timing van de sessie gisteren. Dankjewel! ????????????????‍♀️✨’

www.dehoudingcoach.nl

#healing #innerlijkeonrust #bewustwording #traumahelen #pijnenverdrietloslaten #innerlijkkind #bewustwordingvanpatronen #doordedagheenoefenen #spiegels #dankbaar #dehoudingcoach #akasha #zelfhelendvermogen #innerlijkegroei